U kan bij mij in de eerste plaats terecht voor uw (ver)bouwingsplanen, zowel modern als klassiek, enkel de ruwbouw of als totaalproject,...
Daarbuiten ook regularisaties, advies bij aankoop, projectbeheer & plaatsbeschrijvingen.

Woning, appartements- & utiliteitsbouw
Nieuwbouw & renovaties
Totaalaanpak, ontwerp van uw interieur
Regularisaties
Advies bij aankoop
Projectbeheer
PlaatsbeschrijvingenWONING-, APPARTEMENTS-  & UTILITEITSBOUW


Meer dan 10 jaar ervaring in:
▪  Woningbouw & appartementen
▪  Utiliteitsbouw
▪  …
 
Zowel in de privésector als in de sociale huisvestingssector

WONING-, NIEUWBOUW & RENOVATIES

Beiden vragen een andere aanpak.
 
Bij nieuwbouw is de ontwerpvrijheid groter en is de uitvoering beter voorspelbaar. Alhoewel men telkens opnieuw samenwerkt met andere of een andere combinatie van uitvoerder(s).
 
Bij renovatie moet men nog creatiever uit de hoek komen en flexibel ingesteld zijn. De opbouw van een constructie geeft zich pas vrij tijdens de effectieve werkzaamheden. In vele gevallen moet het ontwerp tijdens de uitvoering nog bijgestuurd worden. De opmaak van renovatiedossiers is complexer en de werfopvolging is intensiever en onvoorspelbaar. Goed gedetailleerde uitvoeringsdossiers en nauwgezette werfopvolging bieden zekerheid en houvast.
 

TOTAALAANPAK, ONTWERP VAN UW INTERIEUR

Architectuur is meer dan alleen de ruwbouw. Ook uw interieur kan worden vormgegeven. Ruimte-indeling, ruimte-invulling, daglicht & sfeerlicht, geven vorm aan uw interieur en worden gedetailleerd.
 
Het optimaal benutten van de beschikbare ruimte door uitgekiende ingebouwde bergoplossingen, is een praktisch voordeel dat men optimaal kan uitwerken indien men van in de voorontwerpfase rekening houdt met het toekomstige  ruimtegebruik.
 
Ingebouwde kasten, tabletten, zitbanken, schuifdeuren, lichtoplossingen... Maken best integraal deel uit van het totale ontwerp.  Het afstemmen van het interieur op de architecturale vormgeving en visa versa versterkt het eindresultaat. 
 

REGULARISATIES

Is uw eigendom niet-vergund of slechts deels vergund en wil u dat alsnog in orde stellen? Onder bepaalde voorwaarden kan dat.  Hiertoe stellen we na voorafgaandelijk onderzoek van de stedenbouwkundige verordeningen een bouwaanvraagdossier op.
 

ADVIES BIJ AANKOOP

 
Als het kan, wacht dan niet tot na de aankoop van uw droompand of bouwgrond om uw architect te contacteren.
 
Samen kunnen we nagaan wat de voor of nadelen zijn. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen ? Zijn er specifieke gebreken? Of wat zijn de verborgen “schatten”? Is de oriëntatie gunstig? Controle van de stedenbouwkundige verordeningen? Zijn uw ideeën realiseerbaar? Wenst u een voorafgaandelijke raming van de geplande werken? …

PROJECTBEHEER

 
Wenst u persoonlijke begeleiding voor een grootschalig project.? Of bijstand bij de opvolging van uw sleutel-op-de-deur-project?
 
U kan mij als projectbeheerder aanstellen voor de opvolging van uw project zodat u ontlast wordt in uw taak als bouwheer. In dat geval vertrouwt u niet de ontwerpopdracht aan mij toe, maar de bijkomende controle van het reeds aangestelde team.
 

PLAATSBESCHRIJVINGEN


Een tegensprekelijk opgemaakte plaatsbeschrijving is een met foto’s geïlustreerde beschrijving van de staat van een goed op een welbepaald ogenblik.
 
Een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt bij de start van een huurovereenkomst of voor de aanvang van (renovatie)werken. Deze beschrijving kan dan later dienst doen als bewijsmiddel in geval van discussie tussen de verschillende betrokken partijen.
Het belang van een goed gedetailleerde plaatsbeschrijving spreekt voor zich.