BEN


Geïnteresseerd in een BEN-woning? Bijna Energie Neutraal bouwen is eenvoudiger dan U denkt.

BEN-wooneenheden hebben een E-peil lager dan of gelijk aan E30 en een K-peil lager of gelijk aan K40

De constructiedelen van een BEN-wooneenheid moeten voldoen aan volgende Umax-eisen:
0.24 W/m²K voor vloeren, buitenmuren, daken en plafonds  (idem EPB-eis vanaf 2014)
1.50 W/m²K voor raamprofielen en beglazing (strenger dan EPB-eis vanaf 2014: 1.80)
2.00 W/m²K voor deuren en poorten (idem EPB-eis vanaf 2014)

De netto-energiebehoefte voor verwarming is maximum 70kWh/m²

De oververhittingsindicator bedraagt per BEN-wooneenheid maximum 6500Kh

Ventilatievoorzieningen
conform energiebesluit van 19  november 2010

Eén van de volgende 6 vormen van hernieuwbare energie moet worden toegepast:

ZONNEBOILER MET COLLECTOR:
 • oost en west georiënteerd
 • helling tussen 0° en 70°
 • apertuuroppervlakte minstens 0.02m² per m² bruikbare vloeroppervlakte
PV-INSTALLATIE:
 • oost en west georiënteerd
 • helling tussen 0° en 70°
 • minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte
WARMTEPOMP:
 • seizoensprestatiefactor minstens 4
 • toegepast als hoofdverwarming
BIOMASSAINSTALLATIE:
 • rendement van minstens 85%
 • emissie van CO en fijn stof beperkt
 • toegepast als hoofdverwarming
AANSLUITING OP NET VOOR STADSVERWARMING- OF KOELING:
 • moet voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerd worden
PARTICIPATIE HERNIEUWBAAR ENERGIEPROJECT BINNEN UW PROVINCIE 
 • minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte 
OF 10kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceren door combinatie van één of meer van bovenstaande maatregelen, waarbij de voorwaarden in cursief dan wegvallen.

PREMIES EN VOORDELIG KREDIET: zie website Vlaamse Overheid