Doorgaans kunnen we volgende fases onderscheiden:
voorontwerp
bouwaanvraag
definitief ontwerp
aanbesteding
werfopvolging
 


VOORONTWERP

  
Het schetsontwerp start met het onderzoeken van de randvoorwaarden en het opstellen van het bouwprogramma:
▪  Aftasten persoonlijke voorkeuren opdrachtgever
▪  Opzoeken stedenbouwkundige voorschriften, e.a.
▪  Bouwoppervlakte  afstemmen op uw bouwbudget
▪  terreineigenschappen
▪  bestaande toestand
▪  oriëntatie
▪  ruimere omgeving
 
Tijdens het ontwerpproces wordt gezocht naar een logische indeling, niet alleen logisch in ruimtegebruik, maar ook logisch qua structuur.
 
Het ontwerp start met een WIT BLAD (geen kant en klaar ontwerp uit de schuif) en krijgt gaandeweg zijn unieke vorm:
▪  Materiaalkeuzes en hun texturen & kleuren
▪  Ruimtegevoel en daglichttoetreding
▪  Relatie binnenruimtes onderling en  met de omgeving
▪  Vormkeuzes; elke vorm heeft zijn eigen expressie in relatie met de omgeving.
 
Aan de hand van 3D-weergaves wordt een duidelijk beeld van het project gecreëerd.
 

BOUWAANVRAAG


Opmaken dossier voor het bekomen van de bouwvergunning.
 
Indien er twijfel bestaat over het halen van het vooropgestelde budget, kan deze fase verschoven worden tot na de opmaak van het uitvoeringsdossier en het opvragen van de offertes. Tussen het aanstellen van de aannemer(s) en de start van de werken zit doorgaans toch een periode van  minimum 3 maanden.
 

DEFINITIEF ONTWERP

Opmaken dossier(s) nodig voor het opvragen van de offertes:
▪  gedetailleerde plannen bouwwerken en technieken
▪  gedetailleerde en samenvattende meetstaat
▪  technische beschrijving van de werken
 
Dit dossier dient als basis voor de uitvoering van en de controle van de werken.
 

AANBESTEDING


Samen zoeken we de meest geschikte aannemer(s) voor de realisatie van uw project. Men onderscheidt:
▪  algemene aanneming, door één enkele hoofdaannemer (+ onderaannemer(s))
▪  nevenaannemers, onafhankelijk van elkaar aangesteld
 
De offertes worden in detail nagekeken.

WERFOPVOLGING

 
Tijdens de werken sta ik als architect de opdrachtgever met raad en daad bij. Wekelijks wordt er samen met de aannemer vergaderd. Ook tussen de vergaderingen door  staat de architect paraat om zowel bouwheer als aannemer bij te staan. Gedurende de ganse uitvoeringstermijn wordt het ontwerp afhankelijk van de materiaal -& uitvoeringsvoorstellen van de aannemer(s) continu bijgestuurd en afgetoetst aan uw budget.  
 
Werfopvolging betekent geen continue controle ter plaatse, wat onder de verantwoordelijkheid van de aannemer valt. De architect waakt erover dat de bouwwerken volgens de regels van goed vakmanschap uitgevoerd worden en dat de vooropgestelde detaillering en afwerking bekomen wordt.
 
Op het uitvoeringsdossier van de architect kan men terugvallen bij voorkomende discusies over materiaalgebruik of meerwerken, ...
 
Het beste resultaat wordt bekomen als bouwheer, aannemer(s) en architect daadwerkelijk als een team samenwerken.