ERELOON


De facturatie gebeurt doorgaans in volgende fases:
▪  voorontwerp            
▪  bouwaanvraag 
▪  definitief ontwerp 
▪  aanbesteding 
▪  werfopvolging 
▪  voorlopige oplevering 
▪  definitieve oplevering 
 
 Indien de omvang van de werken beperkt is of van die aard is dat de omvang niet op voorhand in te schatten valt, kan ook in regie gewerkt worden:
▪  afrekening uren 
▪  afrekening kosten 
 
Op het ereloon van een architect geldt een BTW-tarief van 21%
 
 

OP MAAT

Ereloonberekening op basis van de omvang en complexiteit van de opdracht en op basis van de wens tot begeleiding doorheen het bouwproces.