DUURZAAM ONTWERP OP UW MAAT IS EEN SAMENVATTING VAN MIJN VISIE & VAN DE SERVICE DIE IK ALS ARCHITECT AAN MIJN KLANTEN WIL BIEDEN

DUURZAAM

Langetermijnvisie
Kwalitatieve materialen & bouwfysisch correcte detaillering
Milieubewust

OP UW MAAT

In uw stijl - zowel modern als klassiek
Aangepast aan uw levensgewoonten
Volgens uw budget
Minimale of maximale begeleiding


LANGETERMIJNVISIE

 
In principe bouwt u maar één keer. Het komt er dus op aan om niet enkel met de huidige situatie rekening te houden, maar ook een toekomstvisie in te calculeren. 
Dit kan gaan van rekening houden met enkele kleine praktische zaken tot volledige multifunctionaliteit. 

KWALITATIEVE MATERIALEN&
BOUWFYSISCH CORRECTE DETAILLERING

 
Het karakter en de uitstraling van uw bouwproject worden sterk bepaald door de keuze van de materialen.   De levensduur en het onderhoudsgemak spelen, naast de esthetische kwaliteiten een zeer belangrijke rol bij de keuze van de materialen in functie van de gewenste architecturale kwaliteiten en het budget.
De manier waarop materialen gecombineerd worden, bepaalt de bouwfysische kwaliteit: waterkerende lagen, luchtspouwen, isolatie, ... dienen op een correcte manier gedetailleerd te worden om latere schadegevallen te vermijden. De steeds strengere EPB-eisen vragen aandacht van in de ontwerpfase.
 
Tijdens de werfopvolging wordt er over gewaakt dat de voorgeschreven materialen ook daadwerkelijk volgens de door de fabrikant voorgeschreven richtlijnen en volgens de regels van goed vakmanschap verwerkt worden.

MILIEUBEWUST

 
Ecologisch bouwen is de dada van deze tijd.
 
Energiebesparende maatregelen verhogen zeker en vast het rendement van uw bouwproject op lange termijn en zijn goed voor het milieu.  Op basis van uw budget en uw voorkeuren, gaan we samen met de EPB-verslaggever na welke miliebewuste en energiebesparende maatregelen specifiek voor uw project rendabel en toepasbaar zijn.  De opgelegde EPB-eisen bepalen de minimum randvoorwaarden op het vlak van milieubewuste keuzes.
IN UW STIJL - ZOWEL MODERN ALS KLASSIEK

 
In functie van uw smaak werk ik een uitgebalanceerd plan uit. Of het nu modern of klassiek is, of een combinatie van beiden, u kan bij mij terecht.
 
Het is telkens weer een uitdaging om in éénder welke stijl een ontwerp te maken dat zowel functioneel, constructief, ruimtelijk als esthetisch op punt staat.

 

AANGEPAST AAN UW LEVENSGEWOONTEN

 
Gemakkelijkheidshalve wordt vaak teruggegrepen naar gekende voorbeelden.  Ik tracht echter telkens vanaf nul te beginnen en een ontwerp te boetseren op basis van de randvoorwaarden intrinsiek aan de omgeving en uw eigen specifieke levensstijl.
 
Samen zoeken we uit wat het beste bij u past.

 

VOLGENS UW BUDGET

 
Hoe klein het project ook mag zijn, ik tracht telkens een meerwaarde toe te voegen. Bouwen met een beperkt budget betekent daarom bijvoorbeeld niet altijd bouwen met een beperking. Met beperkte middelen creatief aan de slag gaan is een uitdaging op zich. Low-budget-architectuur werkt vernieuwend en zorgt voor verrassende resultaten.
 
Om er zeker van te zijn dat het project binnen uw budget past adviseer ik om reeds offertes op te vragen en uw aannemer(s) vast te leggen vooraleer de bouwaanvraag in te dienen.  Van zodra de vergunning verleend wordt, staat de aannemer klaar om te starten.

 

MINIMALE OF MAXIMALE BEGELEIDING

 
Afhankelijk van de omvang van het project wordt nagegaan of er noodzaak is aan maximale of eerder minimale begeleiding tijdens de uitvoering van de werken.
 
In het land van de doe-het-zelver wordt werfopvolging al snel als iets overbodigs bekeken.  Werfopvolging is echter verplicht volgens de wet van 20 februari 1939, die expliciet voorziet dat een architect niet alleen moet belast worden met het opmaken van de plannen, maar ook belast moet worden met de controle op de uitvoering van de werken.  
 
U kan bewust kiezen voor deftige werfopvolging. In nauwe samenwerking met de aangestelde aannemer(s), wordt u doorheen het bouwproces geloodst. Mijn taak zit er pas op als uw bouwproject goed afgewerkt  en opgeleverd is.
 
De basis voor een goede uitvoering is een goed uitvoeringsdossier:
▪  Plannen definitief ontwerp met  uitgewerkte details
▪  Gedetailleerde meetstaten
▪  Uitgebreide lastenboekbeschrijvingen
Bij voorkomende discussies met de uitvoerder(s) kan men beroep doen op dit degelijk uitgewerkt uitvoeringsdossier. 
 
Tijdens de uitvoering wordt overlegd & bijgestuurd in functie van de voorkomende problemen die zich tijdens de uitvoering kunnen stellen en de controle van het budget.
 
Ik tracht ook op het gebied van service & werfopvolging het verschil te maken.